Актуальна тема 12.12.23 

Розміри штрафних санкцій у 2024 році

Штрафи, які застосовуються згідно норм ПКУ

Штраф за неподання та за помилки у звіті про підзвітні рахунки

За п. 118.4 ПКУ неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не в повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до вимог п. 69.8 ПКУ тягнуть за собою накладення штрафу у 100 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Тож у 2024 році такий штраф становитиме 710000 грн.

Зверніть увагу, що у разі якщо:

  • виявлено помилку або недостовірність даних, що містяться у звіті про підзвітні рахунки, поданому фінансовим агентом, або відповідно до Загального стандарту звітності CRS фінансовим агентом подано звіт про підзвітні рахунки з відомостями про незадокументовані рахунки, або виявлено подання власником рахунку недостовірних відомостей фінансовому агенту;
  • отримано повідомлення від компетентного органу іноземної юрисдикції, з якою Україною укладено міжнародний договір, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, або укладено на його підставі міжвідомчий договір, про виявлення таким органом помилки, неповних або недостовірних даних, наданих фінансовим агентом щодо підзвітного рахунку особи, яка є резидентом відповідної іноземної юрисдикції, або про інше порушення чи невиконання фінансовим агентом зобов’язань, передбачених Угодою FATCA або Загальним стандартом звітності CRS, у тому числі про участь фінансового агента або його клієнта у правочинах або операціях, передбачених п. 39-3.6 ПКУ;
  • отримано запит про надання інформації від компетентного органу іноземної держави на підставі міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, та інформації, яка запитується, немає у розпорядженні контролюючого органу, податківці мають право надіслати запит. 

Ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на такий запит контролюючого органу тягне за собою накладення штрафу у 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен такий факт. Тобто штраф у 2024 році становитиме 35 500,00 грн (п. 121.2 ПКУ). 

Штраф за ненадання відповіді на інші запити ДПС

За п. 121.2 ПКУ за ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит ДПС накладається штраф у 1 розмір мінзарплати (у 2024 році – 7 100 грн) за кожен такий факт.

Здійснення нерезидентом е-послуг без реєстрації платником ПДВ

За нормами п. 117.5 ПКУ у разі здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання на митній території України електронних послуг фізичним особам, у тому числі фізичним особам – підприємцям, не зареєстрованим як платники ПДВ, призведе до фінштрафу у 30 МЗП (у 2024 році – 213 000 грн).

Авансовий внесок з податку на прибуток для обмінників

З 2023 року обмінники мають сплачувати аванс з податку на прибуток.

За пп. 141.13.2 ПКУ авансовий внесок з податку на прибуток підприємств сплачується у розмірі:

а) 3 МЗП за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч, за статистичними даними чисельності наявного населення України (у 2024 році – 21 300 грн);

б) 1 МЗП за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів (у 2024 році – 7 100 грн).

Штрафи за порушення законодавства з праці

Штрафні санкції, що застосовуються за порушення законодавства з праці передбачені ст. 265 КЗпП.

Розміри штрафів змінюватимуться протягом 2024 року через встановлення двох розмірів МЗП станом на 1 січня та 1 квітня 2024 року:

Вид порушення

Розміри штрафів з 1 січня 2024 року

Розміри штрафів з 1 квітня 2024 року

Неоформлені працівники та зарплата «у конвертах»

10 мінзарплат (71 000 грн) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження;
30 мінзарплат (213 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення

10 мінзарплат (80 000 грн) за перше порушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження;
30 мінзарплат (240 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом двох років з дня виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3 мінзарплати (21 300 грн)

3 мінзарплати (24 000 грн)

Недопущення до проведення перевірки з питань виявлення неоформлених працівників та зарплати «у конвертах»

16 мінзарплат (113 600 грн)

16 мінзарплат (128 000 грн)

Порушення строків виплати зарплати

3 мінзарплати (21 300 грн)

3 мінзарплати (24 000 грн)

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

2 мінзарплати (14 200 грн) за кожного працівника

2 мінзарплати (16 000 грн) за кожного працівника

Недотримання гарантій та пільг мобілізованим працівникам та строковикам

4 мінзарплати (28 400 грн) за кожного працівника.
А до роботодавців-«єдинників» І-ІІІ груп застосовуватиметься лише попередження

4 мінзарплати (32 000 грн) за кожного працівника.
А до роботодавців-«єдинників» І-ІІІ груп застосовуватиметься лише попередження

Інші порушення трудового законодавства

1 мінзарплата за кожне порушення (7 100 грн);
2 мінзарплати (14 200 грн) за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

1 мінзарплата за кожне порушення (8 000 грн);
2 мінзарплати (16 000 грн) за повторне порушення протягом року з дня виявлення порушення

Втім, у період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю), штрафи, передбачені ст. 265 КЗпП, не застосовуються (ч. 3 ст. 16 Закону №2136).

 

АФ «Профі – Аудит»                                         Ганна Загорулько