Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення від 05.10.2021р., № 893 «Про схвалення роз’яснення «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» стосовно підготовки звіту про огляд проміжної фінансової звітності товариствами, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та є емітентами цінних паперів»»
 
 
Правління Національного банку України
Постанова від 30.09.2021р., №97
«Про внесення змін до Положення про порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземних валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування»
 
Міністерство фінансів України
Наказ від 27.09.2021р., № 518 «Про внесення Змін до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України»
 
 
 
Державна служба статистики України
Наказ від 25.06.2021р., № 165 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення та надходження молока на переробні підприємства»
 
 
Державна служба статистики України
Наказ від 25.06.2021р., № 162 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів"»
 
 

Консультація 12.10.21

020321

Про податкові наслідки списання нестачі палива, якщо підприємство не є розпорядником акцизного складу та не реєструвалось платником акцизного податку

Відповідно до загальних правил обліку нестач, зокрема п.5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007р.№2 нестачі та втрати запасів понад норми природного убутку визнаються витратами звітного періоду з відображенням їх фактичної собівартості ...

 

Консультація 05.10.21

020321

Чи обов’язково застосовувати ДСТУ 4163:2020 при складанні первинних документів

З 1 вересня 2021 року набув чинності новий ДСТУ 4163:2020, який стосується порядку оформлення документів.

Цей стандарт прийнято на заміну аналогічному - ДСТУ 4163:2003. Він поширюється на такі документи (в електронній і в паперовій формі):...

 

Консультація 28.09.21

020321

Бухгалтерський облік збільшення статутного капіталу внесками нематеріальним активом

Порядок збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство, Підприємство) за рахунок додаткових вкладів врегульовано положеннями ст.18 Закону України від 06.02.2018р. №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон №2275)...

 

Консультація 21.09.21

020321

Щодо ненормованого робочого дня працівника

Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу (п.1 Наказу Мінсоцполітики від 10.10.1997 року N 7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці»)...