Актуальна тема 12.12.23 

Нові розміри баз для нарахування ЄСВ

ЄСВ для роботодавців

Відповідно до ст. 1 Закону про ЄСВ №2464 мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Не нижче мінімального страхового внеску потрібно сплачувати ЄСВ за ставкою 22% за основних працівників. Якщо працівник – сумісник, то 22% ЄСВ застосовується до його фактичної зарплати.

І в разі нарахування ЄСВ на зарплату працівників – осіб з інвалідністю всім роботодавцям потрібно застосовувати ставку 8,41% до фактичної суми нарахованої зарплати.

Максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат, встановлених на дату нарахування. 

Отже, у січні 2024 року при нарахуванні зарплати працівникові, який не є особою з інвалідністю і працює за основним місцем роботи, потрібно буде сплачувати ЄСВ не нижче 7100 х 22% = 1562 грн. 

Максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 106 500 грн. 

ЄСВ для ФОПів, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства

Категорія платника

Мінімальний страховий внесок

Строк сплати

З 1 січня по 31 березня

З 1 квітня по 31 грудня

за місяць, грн

за квартал, грн

за місяць, грн

за квартал, грн

ФОПи, які обрали спрощену систему оподаткування незалежно від обраної групи

1562

4686

1760

5280

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)

ФОПи, які обрали загальну систему оподаткування

1562

4686

1760

5280

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).  Остаточний розрахунок за календарний рік до 10 лютого наступного року

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

1562

4686

1760

5280

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня).  Остаточний розрахунок за календарний рік до 1 травня року, наступного за звітним

Члени фермерського господарства

1562

4686

1760

5280

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)

Нагадаємо!!!

ФОПи–«єдинники», так само, як ФОПи на загальній системі оподаткування й особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців (п. 9-19 розд. VIII Закону про ЄСВ). Наразі воєнний стан діятиме до 15 листопада 2023 року. Тож ця пільга наразі залишається актуальною.

Відповідно до Закону про ЄСВ платники, які скористаються цією пільгою, розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Це також не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суми такого ЄСВ у декларації з метою отримання страхового стажу.

Крім того, з 1 січня 2021 року ФОПи на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку.

Тобто якщо ФОПом не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо в певному місяці (або навіть і році) оподаткованого ПДФО та ВЗ чистого доходу в самозайнятої особи не буде, то вона має право не визначати базу нарахування ЄСВ, а отже, і не платити ЄСВ за такий період.

Якщо ФОПи (як «загальники», так і «єдинники») одночасно перебувають у трудових відносинах, то вони можуть не платити ЄСВ за себе. Це правило теж діє з 1 січня 2021 р. Але лише за умови, що роботодавець за основним місцем сплатив за них ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок.

Якщо у певному місяці роботодавець сплатив ЄСВ, але менше мінімального страхового внеску, то такі самозайняті особи ЄСВ  за себе платитимуть.  І в розмірі не менше мінімального внеску (а не різниці, як роз’яснювалося на початку 2021 року)!

ФОП-«незалежник»

З  1 січня 2021 року якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується ДПС як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. ФОП-«незалежник», який отримує пенсію або соцдопомогу, ЄСВ за себе не сплачуватиме. Хоча може і платити – за умови добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У звичайної фізособи, яка здійснює незалежну профдіяльність і статусу ФОПа не має, такої пільги немає.

ФОПи-пенсіонери та особи з інвалідністю

Також звільняються від сплати за себе ЄСВ ФОПи, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

 

 

АФ «Профі – Аудит»                                         Ганна Загорулько