«Про схвалення роз’яснення «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» стосовно підготовки звіту про огляд проміжної фінансової звітності товариствами, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та є емітентами цінних паперів»»
 
 
«Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення та надходження молока на переробні підприємства»
 
 
«Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів"»
 
 
«Про схвалення роз’яснення «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» стосовно порядку розкриття проміжної інформації товариствами, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та є емітентами цінних паперів»»
 
 
«Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-виноград (річна) "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали"»
 
 
 
«Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства»