Актуальна тема 06.04.23 

Індексація зарплати у 2023 році

Роботодавець може на власний розсуд прийняти рішення щодо подальшого нарахування індексації зарплати працівникам, передбачивши в колдоговорі або у розпорядженні, що нарахування та виплату індексації буде продовжено

Проведення індексації регулюється Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» дію Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» зупинено на 2023 рік.

Отже, починаючи з 01.01.2023 до кінця 2023 року у роботодавця немає обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам, незалежно від того, коли у працівника виникне чи виникло право на індексацію.

Але ще раз наголошуємо: обов’язок сплатити індексацію, який виник до 2023 року, тобто за попередні періоди, включно по грудень 2022 року, не скасовано, і її слід виплатити!

Необхідно врахувати також норми абзацу 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП: за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці накладається штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. А індексація і є однією з державних мінімальних гарантій в оплаті праці!

Також не забувайте перевіряти інформацію про проведення індексації за попередні періоди (до грудня 2022 року включно) у працівників, які звільнятимуться у 2023 році. Адже за приписами ст. 116 КЗпП у разі звільнення працівника всі суми, що належаться йому від підприємства, установи, організації, виплачують у день звільнення.

А в разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП, роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки до дня фактичного розрахунку, але не більше ніж за шість місяців. Про це застерігає стаття 117 КЗпП.

Крім того, за ненарахування індексації зарплати передбачено адміністративну відповідальність посадових осіб відповідно до ст. 41 КУпАП у розмірі від 30 до 100 н. м. д. г. (тобто від 51 до 1700 грн).

Зверніть увагу, що нарахування фонду оплати праці за попередній період у зв’язку з виявленням помилок відображають у фонді оплати праці того місяця, в якому здійснено нарахування (пп. 1.6.2 Інструкції №5).

Що стосується, так званої «фіксованої» індексації — нараховувати її чи ні?

Насамперед нагадаємо, що саме по собі поняття «фіксована індексація» у нормах законодавства відсутня як такова. Це формулювання запозичили з уже нечинних норм законодавства щодо індексації. Тому що термін скасували, а сам процес нарахування різниці між збільшенням зарплати та сумою індексації, яка мала б бути нарахована в місяці збільшення (якщо індексація більша), діяв.

Тепер, принаймні на рік, дія Закону про індексацію призупиняється і виходить, що й «фіксовану» можна не платити. Проте пропонуємо все ж таки зачекати на роз’яснення від Мінекономіки та Держпраці. Адже ця індексація виникла тоді, коли Закон про індексацію ще не було призупинено, і пов’язана з тим, що оклад було підвищено на менший розмір, аніж сума індексації, яка виникала у 2022 році. Тому, можливо, від роботодавця вимагатимуть цю різницю все ж таки платити, не зважаючи на відсутність обов’язку індексувати зарплати у 2023 році.

Чи видавати наказ про призупинення індексації на 2023 рік?

Відповідно до ст. 103 КЗпП про нові або зміну чинних умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. Але, відповідно до норм Закону від 15.03.2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», про нові або зміну чинних умов оплати праці, в умовах воєнного стану, роботодавець повинен повідомити не пізніше ніж до запровадження таких умов. Також і частина третя ст. 32 КЗпП дозволяє зміну істотних умов праці (у тому числі й розміру оплати праці) у разі змін в організації виробництва та праці з обов’язковим попередженням працівника не пізніше ніж до запровадження таких умов — в умовах воєнного стану (з врахування норм Закону № 2136-IX).

Згідно з пп. 2.2.7 Інструкції №5 суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати, є складовою витрат на оплату праці.

Але індексацію гарантовано ст. 33 Закону про оплату праці. У ст. 33 Закону про оплату праці й у ст. 95 КЗпП зазначено, що заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством. Проте на 2023 рік Закон, який врегульовує питання індексації, призупинено, тож нарахування індексації зупиняється не у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці працівника, а через пряму норму закону. Таким чином, ця ситуація не стосується ні нових чи зміни чинних умов оплати праці в бік погіршення, ні зміни істотних умов праці. Тож роботодавець не має підстав для видання окремого розпорядчого документа.

Та все ж таки, аби уникнути непорозумінь, непогано було б попередити про це працівників у будь-який спосіб, зручний для сторін трудових відносин.

Чи має право роботодавець індексувати зарплату у 2023 році добровільно?

Бюджетним організаціям категорично не можна приймати таке рішення самостійно. Адже їхні витрати обмежені і контролюються певним бюджетом. Навіть якщо ви встигли затвердити й отримати фінансування, яке враховує індексацію, ми не радимо виплачувати її без узгодження з вищим керівним органом.

А от госпрозрахункові організації можуть сміливо вирішувати самі, скільки витрачати на оплату праці працівників. Адже нормами статті 9-1 КЗпП визначено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно зі законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників. Але це рішення слід врегулювати розпорядчим документом або колективним/трудовим договором на підприємстві.

Зверніть увагу, якщо такий розпорядчий документ про індексацію доходів працівників було складено раніше, з посиланням на Закон про індексацію та Порядок №1078, для добровільного нарахування індексації у 2023 році він не прийнятний. Треба оформити новий наказ або ж внести зміни (окремий пункт) до попереднього документа.

Зупинення нарахування та виплати індексації заробітної плати працівникові є правом роботодавця, проте не є обов’язком.

Відповідно до статті 91 Кодексу законів про працю України підприємства, установи, організації у межах своїх повноважень і власним коштом можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

Таким чином, роботодавець може на власний розсуд прийняти рішення щодо подальшого нарахування індексації заробітної плати працівникові. Наприклад, передбачивши в колективному договорі або окремому наказі по підприємству, що нарахування та виплату індексації заробітної плати буде продовжено.

Для цього необхідно розробити внутрішній документ, у якому визначити правила проведення такої індексації, та прописати умови її нарахування, зокрема, як визначатиметься сума такої індексації, щоб була підстава включити її до фонду оплати праці, адже законодавчі норми щодо її проведення з 01.01.2023 не діють.

АФ «Профі – Аудит»                                         Ганна Загорулько