Новини 10.04.24 

Внесені зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Міністерство фінансів України Наказом від 18.03.2024 р. № 130 внесло зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Документом уточнено, що облікові оцінки - грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені.

Прикладами облікових оцінок є:

резерв сумнівних боргів;

чиста вартість реалізації одиниці запасів;

справедлива вартість активів або зобов'язань;

сума нарахованої амортизації об'єкта основних засобів;

забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань.

Оцінка - визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності.

Визначено, що якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов'язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов'язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна.

Установлено, що якщо інформацію про розмір впливу на майбутні періоди не розкрито у зв'язку з неможливістю його попередньої оцінки, підприємство розкриває інформацію про цей факт.

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування