Консультація 05.10.21

Чи обов’язково застосовувати ДСТУ 4163:2020 при складанні первинних документів

240421

З 1 вересня 2021 року набув чинності новий ДСТУ 4163:2020, який стосується порядку оформлення документів.

Цей стандарт прийнято на заміну аналогічному - ДСТУ 4163:2003. Він поширюється на такі документи (в електронній і в паперовій формі):

- організаційні: положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо;

- розпорядчі: постанови, рішення, накази, розпорядження;

- інформаційно-аналітичні: акти, довідки, доповідні записки, пояснювальні записки, службові листи тощо.

Цей стандарт є обов'язковим до виконання для всіх суб'єктів господарювання, крім приватних підприємців.

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, які затверджені Наказом Міністерства юстиції України №1000/5 від 18.06.15р., заяви і протоколи належать до інформаційно-аналітичного класу управлінської документації (абз.4 п.3 гл.І р.ІІ Правил), а договори – до організаційних (абз.2 п.3 гл.І р.ІІ Правил). При складанні цих документів також необхідно керуватися вимогами ДСТУ 4163:2020.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.99р. первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Отже, на первинні документи, які не належать до організаційних, розпорядчих чи інформаційно-аналітичних, не застосовується вимоги ДСТУ 4163:2020. При їх складанні, як і раніше, необхідно керуватися вимогами ст.9 Закону та Наказу МФУ №88 від 24.05.95р. «Про затвердження положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку».

Крім того, звертаємо Вашу увагу на той факт, що штрафи за недотримання ДСТУ 4163:2020 не встановлені. Тож певні відхилення від стандарту, якщо вони не полягають у відсутності реквізиту або неможливості ідентифікувати такий реквізит, взагалі не мають турбувати суб’єктів господарювання

Також не передбачено штрафів, якщо ДСТУ 4163:2020 буде введено у практику пізніше, ніж 01.09.2021 р. Зауважимо, що в самому стандарті не зазначено перехідний етап, коли саме вся організаційно-розпорядча документація має оформлятися відповідно до ДСТУ 4163:2020.

                                                                 Довбиш Г.В.                                     ТОВ «Профі-Аудит»

 

»