Аудит
 
audit

В процесі надання аудиторських послуг фірма використовує індивідуальний підхід до кожного клієнта, при цьому масштаб, зміст і характер аудиту визначаються в залежності від якості і дієвості системи внутрішнього контролю в організації. Основними критеріями при визначенні вартості послуг є обсяг документообігу та стан обліку.
Отримавши пропозицію про аудиторському обслуговуванні, ми виробляємо уточнення аудиторських завдань шляхом систематизації побажань клієнта. Далі з урахуванням специфіки діяльності підприємства створюється аудиторська група, керівник якої проводить оцінку обсягу робіт, терміни, уточнює необхідну кількість фахівців, в результаті чого формується програма аудиту.
За результатами проведеної перевірки формується Висновок (Звіт за результатами проведеної перевірки) і Рекомендації, які є конфіденційними документами, використовуваними в подальшому винятково виконавчим органом організації-замовника.
З метою досягнення найбільшої ефективності взаємодії клієнта з фахівцями рекомендуємо нашим партнерам укладення договору на систематичне аудиторське обслуговування.
 
Серед наших послуг:

 

 • Загальний і тематичний аудит
 • Перевірки бухгалтерського обліку
 • Проведення аудиторських процедур на предмет відповідності ведення податкового обліку з чинним законодавством
 • Підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності відповідно до вимог ДКЦПФР та Міжнародними стандартами
 • Підтвердження повнотіла та достовірності Фінансової звітності відповідно до вимог ДКЦПФР та Міжнароднімі стандартами
 • Аудит емісії цінних паперів
 • Проведення аудиторських процедур в процесі визнання підприємства неплатоспроможним або оголошення його банкрутом
 • Проведення аудиторських процедур в процесі Визнання підприємства неплатоспроможних або оголошення его банкрутом
 • Відновлення бухгалтерського обліку
 • Аудиторські послуги з перевірки правильності розрахунків з бюджетом та цільовими позабюджетними фондами;
 • Аудит фінансово-господарської діяльності в процесі приватизації
 • Визначення пайової участі та нарахування дивідендів акціонерам і учасникам товариства

 

logobotsrv